Kezdőlap
Bemutatkozás
Üzenőfal
Csoportok bemutatása
Alapítvány
Kapcsolat

A Lövész utcai Óvoda Cegléd keleti részén, csendes, nyugodt, forgalomtól mentes környezetben helyezkedik el.

A Csoportszobák száma: 4
Férőhelyek száma: 94 fő
Függetlenített óvodavezető: 1 fő
Óvodapedagógusok száma: 8 fő
Fejlesztő pedagógus: 1 fő
Dajkák száma: 5 fő
Udvaros száma: 1 fő

Az épület adottsága igen kedvező az óvodában folyó munkára. Minden csoportszoba világos, amik zárt, fedett teraszokra nyílnak. Ez lehetőséget ad arra, hogy rossz idő esetén is biztosított legyen a gyermekek levegőztetése. Valamennyi csoportszoba rendelkezik saját öltözővel, mosdóval, amit 2005-ben szülői támogatással újítottunk fel. Jól felszerelt tornaszoba biztosítja a mindennapos mozgás lehetőségét a gyermekek számára. Külön helység áll rendelkezésre az egyéni fejlesztésekre, ahol szakvizsgázott fejlesztő pedagógus segíti a felzárkóztatást.  Az európai uniós előírásoknak megfelelő játszótéri eszközökkel, homokozókkal felszerelt, ápolt udvaron tartalmasan tölthetik el a gyermekek a szabadidőt. A városban elsőként a 2010-ben elnyertük a "Zöld Óvoda" címet.

Óvodánk a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program alapján dolgozik, kiemeli a tevékenység, tapasztalatszerzés, mozgás fontosságát, ami elengedhetetlen a gyermeki személyiség sokoldalú fejlesztésében.  Minden csoportszobában természetsarok, akvárium található, amit a gyermekekkel közösen gondozunk. Szorgalmazzuk a helyszíni foglalkozásokat, a közvetlen tapasztalatszerzést tartjuk a leghatásosabbnak. A 2004/2005-ös nevelési évtől az iskola előtt álló korosztály részére rendszeres vízhez szoktatást, szervezünk az egyik testnevelés foglalkozás keretén belül.  Mivel egyik kolléganőnk szakvizsgázott óvodai gyógy testnevelő, lehetőséget tudunk biztosítani a gyermekorvos által diagnosztizált kisebb testi elváltozások korrigálására a délelőtt folyamán. (hanyag tartás, lúdtalp stb.). A nevelőtestületünk által kidolgozott "Jó gyakorlataink" is a fent említett gondolatainkat igazolják.

Kiemelt feladatunknak tekintjük az esélyegyenlőség megteremtését, és a tehetséggondozást. Minden rendelkezésünkre álló eszközzel segítjük az arra rászoruló gyermekeket és családjait. Felvállaltuk az ép értelmű, mozgásában korlátozott (de önállóan közlekedni tudó) gyermekek nevelését. Úgy gondoljuk, hogy ez az ép gyerekeknek is nagyon jó, hiszen ez által kialakul és fejlődik empátiájuk, toleranciájuk. Megtanulnak nem csak sajnálkozni, hanem résztvevően segíteni.
A 2010/2011- es nevelési évben "Tehetségpont" lettünk. Beépítettük mindennapjainkba a tehetséggondozást a mozgás, a művészeti tevékenységek és a környezettudatosság , kísérletezés területein. Ezek önkéntes módon, szabad gyermeki  döntés formájában valósulnak meg a délelőtt folyamán. Hagyomány intézményünkben, hogy a nagyobb csoportokban a sakk, mint társasjáték a gyerekek részére elérhető a nap bármely időszakában. Az e területen tehetséges gyermekekre külön odafigyelünk és igény szerint a délutáni időszakban kisebb csoportokban is lehetőséget biztosítunk a tovább fejlődésre. .

Valamennyi pedagógusunk rendelkezik felsőfokú óvodapedagógusi diplomával, ezen kívül a következő területeken szereztek képzettséget, végzettséget, amit igény szerint felhasználnak az óvodában folyó munkában: vezető pedagógus, fejlesztő pedagógus, óvodai gyógy testnevelő, táncpedagógus, drámapedagógus, tanító, agykontroll, természetgyógyász, környezetvédelem, úszás oktatás, ECDL számítógépes vizsga.

Óvodánkhoz a Szép utcai Tagóvoda és a Fűtőház utcai Tagóvoda tartozik. A három részlegben folyó munkát egy függetlenített vezető fogja össze. Munkáját részlegenként egy-egy helyettes segíti. Óvodánk foglalkozási-és játékeszközökkel jól felszerelt. Eszköztárunkat folyamatosan bővítjük önkormányzati és pályázati forrásokból, valamint az alapítványunkra befizetett összegekből.


SZMSZ 2017
>>SZMSZ<<
Házirend 2017
>>HÁZIREND<<
Közzétételi lista
>>Közzétételi<<
Értékelési
>>Szabályzat<<
Pedagógiai
>>Program<<
Éves események
Képek/Videók
Copyright © 2012, Lövész utcai Óvoda. Minden jog fenntartva.