" Én azt hiszem, gyermeket csak úgy lehet nevelni,
ha az ember megtiszteli azzal, hogy komolyan veszi"
(Szabó Magda)


Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a ceglédi Lövész Utcai Óvoda oldalán

Bízom abban, hogy e honlap segítségével még több információt és átfogóbb képet kaphatnak intézményünk életéről azok is, akik csak érdeklődnek óvodánk felől és azok is, akik részesei szülőként, nagyszülőként az Óvoda mindennapjainak. Büszkék vagyunk az itt folyó pedagógiai munkára, ügyes gyermekeinkre, a kulturált környezetre. Köszönjük azt a sok kisebb-nagyobb tárgyi segítséget, társadalmi munkát, az elismerő véleményeket, amit kapunk. Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy óvodánkban továbbra is magas színvonalon, családias, derűs környezetben neveljük a hozzánk járó kisgyermekeket.


Szekerné Veres Katalin
intézményvezető 

Bemutatkozás
Lövész Utcai Óvoda

Cegléd keleti részén, csendes, nyugodt, forgalomtól mentes környezetben helyezkedik el.

Csoportszobák száma: 6
Férőhelyek száma: 135 fő
Függetlenített óvodavezető: 1 fő
Óvodapedagógusok száma: 12 fő
Fejlesztő pedagógus: 1 fő
Pedagógiai asszisztens: 2 fő
Dajkák száma: 6 fő
Udvaros száma: 1 fő

Az önkormányzati fenntartású épületet 2019-2020-ban egy óvodafejlesztési pályázat keretében teljesen felújították, így adottsága igen kedvező az óvodában folyó munkára. Minden csoportszoba világos, fedett teraszokra nyílik. Ez lehetőséget ad arra, hogy rossz idő esetén is biztosított legyen a gyermekek levegőztetése. Valamennyi csoportszoba rendelkezik saját öltözővel, mosdóval. Jól felszerelt tornaterem és egy műfüves sportpálya biztosítja a mindennapos mozgás lehetőségét a gyermekek számára.
Külön helység áll rendelkezésre az egyéni fejlesztésekre, ahol szakvizsgázott fejlesztő pedagógus segíti a felzárkóztatást. Az európai uniós előírásoknak megfelelő játszótéri eszközökkel, homokozókkal felszerelt, ápolt udvaron tartalmasan tölthetik el a gyermekek a szabadidőt. A városban elsőként a 2021-ben elnyertük a "Címmegtartó Zöld Óvoda" címet. 2020-ban másodszor is kiérdemeltük az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” címet. „Madárbarát Óvoda” vagyunk és kiérdemeltük a „Biztonságos Óvoda” címet is.

Óvodánk a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program alapján dolgozik, kiemeli a tevékenység, tapasztalatszerzés, mozgás fontosságát, ami elengedhetetlen a gyermeki személyiség sokoldalú fejlesztésében. Minden csoportszobában természetsarok, néhol akvárium, az óvoda udvarán virágos- és zöldségeskert található, amit a gyermekekkel közösen gondozunk. Szorgalmazzuk a helyszíni foglalkozásokat, a közvetlen tapasztalatszerzést tartjuk a leghatásosabbnak.

Kiemelt feladatunknak tekintjük az esélyegyenlőség megteremtését, és a tehetséggondozást. Minden rendelkezésünkre álló eszközzel segítjük az arra rászoruló gyermekeket és családjait. Felvállaltuk az ép értelmű, mozgásában korlátozott (de önállóan közlekedni tudó) és a pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését. Úgy gondoljuk, hogy ez az ép gyerekeknek is nagyon jó, hiszen ezáltal kialakul és fejlődik empátiájuk, toleranciájuk. Megtanulnak nem csak sajnálkozni, hanem természetes módon együtt élni, segíteni társaiknak.

Valamennyi pedagógusunk rendelkezik felsőfokú óvodapedagógusi diplomával, ezen kívül a következő területeken szereztek képzettséget, végzettséget, amit igény szerint felhasználnak az óvodában folyó munkában: vezető pedagógus, fejlesztő pedagógus, táncpedagógus, drámapedagógia, mentálhigiénia.

Óvodánkhoz a Malom Téri Tagóvoda tartozik. A két részlegben folyó munkát egy függetlenített vezető fogja össze. Munkáját részlegenként egy tagóvodavezető és egy vezetőhelyettes segíti. Óvodánk foglalkozási-és játékeszközökkel jól felszerelt. Eszköztárunkat folyamatosan bővítjük önkormányzati és pályázati forrásokból, valamint az alapítványunkra befizetett összegekből. 

AZ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE

   Óvodánk 2017-ben, 2020-ban, majd ismételten 2023-ban adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton - a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján - az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Lövész Utcai Óvodát mindhárom pályázati ciklusban érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.    
   A bázisintézmény olyan vármegyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben a jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.
   Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.
   A bázisintézmény jógyakorlatai:
- Kihívást jelentő magatartást mutató gyermekek az óvodában
- Kihívást jelentő magatartást mutató gyermekek a családban
- Mesezene – óvodai modul
- Családi Sportnap
- Családi rendezvények szervezése
- ÖKO hét, ÖKO nap

Kapcsolattartó:
Ratkainé Kemencei Krisztina – intézményi koordinátor
Telefon: 53/311 128
Email: loveszovoda@t-online.hu 

Csoportok

Delfin

Gomba

Katica

Mackó

Méhecske

Napocska

JÖVŐNKÉRT OKTATÁSI ÉS GYERMEKVÉDELMI ALAPÍTVÁNY


Szülői összefogással már több, mint 24 éve lehetőséget teremt a szülőknek, vállalkozóknak, cégeknek a támogatásra akár pénzbeli hozzájárulásával, akár az adó 1%-ának felajánlásával.

Alapítva: 1998.


Tevékenység: tárgyi és módszertani eszközök folyamatos fejlesztése
                      (pl. berendezések, felszerelések, játékok vásárlása)


Az alapítványi vagyon kezelője a kuratórium, mely három tagból áll.


Adószám: 18683600-1-13


Bankszámlaszám: Kereskedelmi és Hitel bank:10403129-31214261-00000000
A Jövőnkért Oktatási és Gyermekvédelmi Alapítvány az Óvoda, az óvodába járó gyermekek életét igyekszik szebbé, gazdagabbá tenni.

Alapítványunknak köszönhetően:

- 2012 októberében sikerült az óvoda épületét és kerítését átfesteni
- 2022 márciusában a játszóudvar egyik részére automata locsolórendszert telepítettünk az alapítványra befolyt összegekből


JÖVŐNKÉRT OKTATÁSI ÉS GYERMEKVÉDELMI ALAPÍTVÁNY
2700 Cegléd, Mészáros Lőrinc utca 2.
 Tel: 53/ 311 - 128
E-mail: loveszovoda@t-online.hu